Tel (920) 882-2940
Fax (920) 882-2923

 


  HOME  |  MISSION   |  SCHEDULES   CONTACT US 

   Past Event

  Labor Day Party...Live in Concert!!  

Minnesota

Info 920-882-2940

Wisconsin

August 26, 2006

Hmong American Partnership

1075 Arcade Street
St. Paul, MN

Mr. and Mrs. Nhianeng Tsom Thailand
Tsab Mim Xyooj-
USA
Ong Xyooj-
USA
Mystik Band--
St.Paul, MN
and
Many Guest Singers


Click to enlarge

September 2, 2006

Tri-County Arena
700 Shady Lane Rd
Neenah, WI

 


 Currently weather in Appleton, WI

 

webmaster

Radio alert Hmong in event of disaster

Read article By Steve Wideman
Post-Crescent staff writer
     


 

 Ua tsaug ntau ntau rau Xovtooj Cua Hmoob, lub Xovtooj Cua no tsim tau los daws peb cov laus txoj kev kho siab, nyuab siab ntau yam uas tsis paub lus Askis.  Txij li thaum lub Xovtooj Cua tau nrov los lawm, ua rau peb cov laus, cov hluas kuj muaj xov xwm zoo hnov, kev tshaj tawm ntau yam, kev qhuab qhia cov me nyuam yau mus txog ntua rau cov laus, zoo li peb Hmoob kuj nce mus ib qib lawm tiag.  Yuav xav thov kom peb lub Xovtooj Cua no ua peb tus phooj ywg mus kom ntev ntev... thiab thov kom tswv ntuj tsom kwm peb cov tub/ntxhais hais lus Xovtooj Cua kom muaj zog hlo ua txoj hauj lwm rau peb Hmoob mog....

 

 

 

 

 

Dream to be a DJ it's not hard, you have to devote
yourself to be.  HWR is proud to train you.
Thanks to HWR.


       A Sign of HWRadio

 
Major Sponsors

  • Western Union
  • Chaw Xa Nyiaj Mus Thoob Ntiaj Teb
  • AAA Insurance
    Shena Smith
    Sales & Services Agent
    1570 Lyon Drive
    Neenah, WI 54956
    920-720-3266 Ext. 211
    866-847-5096 Ext. 211
    920-720-3274 Fax
    sasmith@aaawisconsin.com
  • Universal Home Health Care, Inc.
    Joshua Lee & Thomas Teng Lee
    Sheboygan, WI
  • Century 21 - First Realty
    Seethong Yang,--Appleton, WI
  • Tongxeng Personal Home Care, Choungyia Thao--Appleton, WI
  • Middlestead Mortgage
    Jeff Middlestead & Jamie Lor
    Appleton, WI
  • Today's Furniture Advantage
    Jamie & Rick Valerl
    Appleton, WI
  • Hmong-American Insurance
    Chong Ma Xiong--Euclaire, Wi
  • United of Ohama Life Insurance Co. Lee Yang--Oshkosh, WI
  • Multicultural Spiritual Advisor
    Nkauj Cua Lyfoung--
    St. Paul, MN
  • Dream Salon
    Dou Yang--Sheboygan,WI
  • Yang Law Office
    "Criminal and Immigration Law", Thomas Yang--Appleton, WI
  • Wi Personal Care Services
    "For Senior and Disabled"
    Lue T. Yang--Appleton, WI
  • Universal Financial Express Services
    Doua Pao Yang, Appleton, WI
  • Prospera Credit Union
    4830 N. Ballard Road
    Appleton, WI  54913
    (920) 882-4800
  •  
    www.myprospera.com

Radio for Sale at these Oriental Stores

Classic Media Tailoring/Alteration
176 Main Street, Green Bay, WI
Tel  920-437-1909

North 8th Oriental Store
2002 N. 8th Street, Sheboygan, WI
Tel  920-452-2800

Oriental Food Market
343 W. Wisconsin Ave, Appleton, WI
Tel  920-997-8250

Oshkosh Oriental Food & Video
1001 Main Street, Oshkosh, WI
Tel  920-233-3946

Washington Oriental Market
1035 30th Street, Manitowoc, WI
920-686-7240
 

 

2005 Hmong Wisconsin Radio, LLC. All rights reserved.